Uden titel. 2008. Eg. 520 x 120 x 152 cm Uden titel. 2008. Eg. 520 x 120 x 152 cm

Anders Gammelgaard Nielsen

Anders Gammelgaard Nielsen er arkitekt og billedhugger. Hans skulpturelle værker og installationer er primært udført i træ.

Værkerne hviler i et selvrefererende rum der udspændes mellem stoffets egenskabsmæssige betingelser, den agerende teknologi og den resulterende form.
Udviklingen af de skulpturelle arbejder sker parallelt med gennemførelsen arkitekturforskning indenfor feltet tektonik.

Uddannelse: Arkitekt, Arkitektskolen Aarhus 1987-92
PhD, Arkitektskolen Aarhus 1999 – 2002